Kurs

  

Bruksanvisning for pasient ved bruk av Opalescence PF blekemateriale

Du og din tannlege/tannpleier har valgt Opalescence PF som blekemiddel til dine tenner. Denne bleke metoden har vist seg effektivt på de fleste pasienter og er en sikker behandling om du følger bruksanvisningen. Opalescence PF er ADA-godkjent og det eneste blekemateriale som kan vise til 22 års klinisk dokumentasjon og forskning.

Hvor mye hvitere dine tenner blir ved hjelp av denne blekemetoden er avhengig av:

Følgende materialer brukes:

Blekeskinne i myk plast som lages etter avtrykk av dine tenner. Opalescence blekegel som inneholder 10% karbamidperoxid, og har en høy viskositet. Opalescence PF oppbevaringseske for blekeskinnen, når den ikke brukes. Opalescence tannkrem som holder emaljen ren for fargepigmenter etter bleking og gir et varig resultat.

Behandlingsform (bestemmes i samsvar med din tannlege/tannpleier):

OBS!

Hvis du får ubehag i tennene som f.eks. ising, snakk med din tannlege/tannpleier, som mest sannsynlig vil anbefale at du bleker i 1-4 timers periode, kombinert med bruk av en fluorgel en tid fremover, eller at du bruker UltraEz fra Ultradent i blekeskinnen. Har du problemer med ømme tannhalser kan din tannlege/tannpleier behandle dette med Dentin Sealant.

Bruksanvisning/slik gjør du:

Blek alltid en kjeve av gangen. Det er viktig at du følger de instrukser du har fått fra din tannlege/tannpleier.

Mulige bieffekter:

Enkelte pasienter kan under blekingen oppleve økt sensibilitet i tennene overfor kulde. Om du får problemer med dette, rådfør deg med din tannlege/tannpleier for å eventuelt forandre behandlingsrutinen.

Etter ferdig blekebehandling:

Bruk alltid Opalescence tannkrem for ekstra fluoropptak. Opalesence har i flere landtidsstudier vist seg å være et trygt materiale å bruke iht. til disse anbefalinger. Takket være sin konsistens og spesielle egenskap svelger man som pasient ikke noe materiale.

Opalescence inneholder 20% vann

Opalescence 10 % PF er den av blekematerialene som vi har lengst klinisk erfaring og 21 års forskning på. Forskning har vist at vann er en utrolig viktig ingrediens i tannblekingsmateriale. For lite vann gjør at emaljen tørker ut, noe som gir lysere tenner men som er skadelig for emaljen. Opalescence er det eneste blekematerialet som inneholder vann, og således forhindrer uttørkning av tannen. Det første som hender når materialet appliseres mot tannen er at urea separeres ut av blekematerialet og hydrogenperoksid frigjøres. Under den kjemiske reaksjonen trekkes vann ut av tannen. For at tannen ikke skal dehydrere er det viktig at blekematerialet inneholder vann. Jo mer vann som tilføres, jo raskere skjer den kjemiske reaksjonen. Den lille mengden vann som tilføres via saliva er ikke tilstrekkelig for ikke å tørke ut emaljen.

Fåes kun gjennom tannlege/tannpleier. Utsett ikke materiale for høy varme eller sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar alltid Opalescence PF blekemateriale i kjøleskap.

Katalog

TwoStriper

Diamant med hy avvirkningshastighet, lang levetid og bedre økonomi

Tip of the month fra Cosmedent

Polishing Ceramics

Achieve a beautiful final polish that lasts long-term

Copyright 2009 Norsk Orthoform Depot AS - Tvetenveien 158 - 0671 Oslo - Postboks 95 - 0617 Oslo
Design: thoresen grafisk as
Telefon: 22 76 01 40 - Telefaks: 22 26 02 30 - E-post: informasjon@norskorthoform.no