Kurs

  

Om oss

Vi ble etablert i 1930 og er i dag en av de største og eldste privateide dentalforhandlere i Norge. Vi forhandler dentalprodukter til tannleger og tannteknikere over hele landet. Vårt hovedmål er å kunne gi våre kunder den mest oppdaterte informasjon med henblikk på dentale materialer og kliniske teknikker. Siden etableringen av Norsk Orthoform Depot har målet vært å yte best mulig service og gi våre kunder den mest oppdaterte informasjon med henblikk på materialer og teknikker.

Innovative produkter og prosedyrer blir nøye evaluert og valgt ut med tanke på å kunne tilby våre kunder det beste av materialer, og indirekte være med på å gi en best mulig profesjonell tannbehandling. Om du har noen spørsmål, kommentarer eller problemer setter vi stor pris på en telefon fra deg. Våre profesjonelle salgsrepresentanter er mer enn villige til å bistå.

Harald Hesstvedt

CEO/Adm. Dir.
Tlf: 22 76 01 40
Fax: 22 26 02 30
harald.hesstvedt@norskorthoform.no

Janne Jaffe Hesstvedt

Salgs- og markedsdirektør/Sales & Marketing Director
Tlf: 22 76 01 40
Mobil: 90 57 07 78
janne.jaffe.hesstvedt@norskorthoform.no

Marius Berge

Kundekonsulent
marius.berge@norskorthoform.no

Ellen M. Solberg

Kontorleder
ellen@norskorthoform.no

Johanne Wilhelmsen

Resepsjonist/fakturering
johanne@norskorthoform.no

Monica Skog

Kundekonsulent
monica@norskorthoform.no

Anne Grethe Martem

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
Tlf: 55 13 93 03
anne.grethe.martem@broadpark.no

Henning Myhre

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
Tlf: 33 18 23 30
tanmyhre@online.no

Harald Prestegaard

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
Tlf: 69 15 38 36
hara-pr@online.no

Jørgen Sandnes

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
Tlf: 72 58 18 00
jirgen@online.no

Kristoffer Øvstetun

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
kristoffer.ovstetun@gmail.com

Guro Hauge

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
guro@thhh.no

Ruth Emmerhoff

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
ruth_emmerhoff@hotmail.com

Petter Haugen

Rådgivende tannlege/Consulting Dentist
petteh@online.no

Katalog

TwoStriper

Diamant med hy avvirkningshastighet, lang levetid og bedre økonomi

Tip of the month fra Cosmedent

Polishing Ceramics

Achieve a beautiful final polish that lasts long-term

Copyright 2009 Norsk Orthoform Depot AS - Tvetenveien 158 - 0671 Oslo - Postboks 95 - 0617 Oslo
Design: thoresen grafisk as
Telefon: 22 76 01 40 - Telefaks: 22 26 02 30 - E-post: informasjon@norskorthoform.no