Bruksanvisning for pasient ved bruk av Opalescence PF blekemateriale

Du og din tannlege/tannpleier har valgt Opalescence PF som blekemiddel til dine tenner. Denne bleke metoden har vist seg effektivt på de fleste pasienter og er en sikker behandling om du følger bruksanvisningen. Opalescence PF er ADA-godkjent og det eneste blekemateriale som kan vise til 22 års klinisk dokumentasjon og forskning.


Hvor mye hvitere dine tenner blir ved hjelp av denne blekemetoden er avhengig av:
- Hvor mange timer pr. døgn blekeskinnen blir brukt (vi anbefaler 6-8 timer).
- Antall behandlingsdager/netter.
- Tennenes motagelighet for blekematerialer (gult/brunt er lettere å bleke enn grå/blå nyanser).

Følgende materialer brukes:
Blekeskinne i myk plast som lages etter avtrykk av dine tenner. Opalescence blekegel som inneholder 10% karbamidperoxid, og har en høy viskositet. Opalescence PF oppbevaringseske for blekeskinnen, når den ikke brukes. Opalescence tannkrem som holder emaljen ren for fargepigmenter etter bleking og gir et varig resultat.

Behandlingsform (bestemmes i samsvar med din tannlege/tannpleier):
- Nattbleking: Behandlingen skjer mens man sover, normalt 5-10 netter.
- Dagbleking: Blekeskinnen brukes 1 gang daglig i 4 timer. Behandlingstid 2-4 uker.
- En kombinasjon av dag/nattbleking: Eksempel: Bruk blekeskinnen etter lunsj frem til middag.
  Ta den ut og sett den inn på nytt ved leggetid. Bruk den hele natten igjennom

OBS!
Hvis du får ubehag i tennene som f.eks. ising, snakk med din tannlege/tannpleier, som mest sannsynlig vil anbefale at du bleker i 1-4 timers periode, kombinert med bruk av en fluorgel en tid fremover, eller at du bruker UltraEz fra Ultradent i blekeskinnen. Har du problemer med ømme tannhalser kan din tannlege/tannpleier behandle dette med Dentin Sealant.

Bruksanvisning/slik gjør du:

 • check
  Børst tennene nøye.
 • check
  Fjern forseglingen på sprøyten og fyll blekeskinnen med en tynn strek i bunn av skinnen og halve leppesiden. Vanligvis brukes det 1/2-3/4 av innholdet i en sprøyte. Det kan variere avhengig av skinnens størrelse og på hvor mange tenner som skal blekes.
 • check
  Sett skinnen på plass over tennene.
 • check
  Bit sammen og jevn til med tungen og/eller et lett trykk med en finger på fremsiden av tennene.
 • check
  Er det overskudd av gel på tannkjøttet, fjernes dette enkelt med en Q-tip. (Ikke bruk tannbørste, da gelen lett kan børstes ut av blekeskinnen.)
 • check
  Skyll munnen nøye 4-5 ganger med vann og spytt ut. Så lenge skinnen sitter på plass, unngå å presse med tungen eller fingrene. Unngå også harde sammenbitninger.
 • check
  Etter bleking: Ta ut skinnen, børst bort restene av materialet med tannbørste og lunkent vann. NB! Ikke bruk varmt vann, da kan skinnen deformeres.
 • check
  Børst tennene som vanlig med Opalescence tannkrem.

Blek alltid en kjeve av gangen. Det er viktig at du følger de instrukser du har fått fra din tannlege/tannpleier.

Mulige bieffekter:
Enkelte pasienter kan under blekingen oppleve økt sensibilitet i tennene overfor kulde. Om du får problemer med dette, rådfør deg med din tannlege/tannpleier for å eventuelt forandre behandlingsrutinen.

Etter ferdig blekebehandling:
Bruk alltid Opalescence tannkrem for ekstra fluoropptak. Opalesence har i flere landtidsstudier vist seg å være et trygt materiale å bruke iht. til disse anbefalinger. Takket være sin konsistens og spesielle egenskap svelger man som pasient ikke noe materiale.

Opalescence inneholder 20% vann
Opalescence 10 % PF er den av blekematerialene som vi har lengst klinisk erfaring og 21 års forskning på. Forskning har vist at vann er en utrolig viktig ingrediens i tannblekingsmateriale. For lite vann gjør at emaljen tørker ut, noe som gir lysere tenner men som er skadelig for emaljen. Opalescence er det eneste blekematerialet som inneholder vann, og således forhindrer uttørkning av tannen. Det første som hender når materialet appliseres mot tannen er at urea separeres ut av blekematerialet og hydrogenperoksid frigjøres. Under den kjemiske reaksjonen trekkes vann ut av tannen. For at tannen ikke skal dehydrere er det viktig at blekematerialet inneholder vann. Jo mer vann som tilføres, jo raskere skjer den kjemiske reaksjonen. Den lille mengden vann som tilføres via saliva er ikke tilstrekkelig for ikke å tørke ut emaljen.

Fåes kun gjennom tannlege/tannpleier. Utsett ikke materiale for høy varme eller sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar alltid Opalescence PF blekemateriale i kjøleskap.

x