Stor interesse for blekebehandling blant tannlegestudenter

Mer enn 50 studenter deltok på blekekurs i regi av Norsk Orthoform Depot AS på UiB mandag 24. september. Tidligere studentleder Kristoffer Øvstetun sier at kurset nok en gang var en suksess og at folk har blitt mer bevisste på både intern- og eksternbleking.

Janne Jaffe Hesstvedt i NOD ble kjent med Kristoffer på Geiloseminaret, da han satt i komiteen for studentseminaret i 2006. Aktiv som han er, tok Kristoffer selv initiativ til blekeksurs for studentene i Bergen. – Jeg kontaktet NOD fordi det er et firma som faktisk bryr seg om studentene, og ikke bare er med for samvittighetens skyld. Opalescence blekemateriale er dessuten det materiale som blir brukt på klinikken i Bergen. Derfor syntes jeg det var greit å få en gjennomgang i det samme systemet og kontaktet NOD, sier Kristoffer.

Våren 2007 holdt NOD sitt første blekekurs for mer enn 60 studenter på UiB. Kurset ble svært godt mottatt, og studenter som ikke hadde deltatt ønsket nytt kurs. Kristoffer tok igjen kontakt med NOD og dermed var det duket for et nytt kurs høsten 2007. – Disse kursene er attraktive for oss, fordi det har vært lite undervisning i blekebehandling tidligere. Både intern og ekstern tannbleking blir mer og mer aktuelt, sier tannlegestudenten. Kull 03-08 fikk til og med spørsmål om bleking på eksamen i kariologi. Pasientene er mer bevisste enn før og spør oss om bleking. Da er det greit å ha kompetanse på området, legger Kristoffer til.

Tilbakemeldingene fra studentene er svært positive, og de gir klart uttrykk for at slike kurs er nyttige. – Vi skal ikke se bort i fra at det vil komme ønsker om flere kurs fra studentene i Bergen, avslutter Kristoffer.

- Det er flott å kunne samarbeide med studenter som Kristoffer, sier Janne Jaffe Hesstvedt i NOD. Hun roser studentenes engasjement og faglige dyktighet. Det er hyggelig å holde kurs for studenter og det gir oss en frisk pust i hverdagen, legger hun til. - Jeg vil spesielt takke Kristoffer Øvstetun og ser frem til videre samarbeid med Ingeborg Williams, formann i odontologforeningen i Bergen. De gjør en kjempeinnsats for studentmiljøet og vi er glad for å ha et godt samarbeid med dem.

x