Vi har moderne kurslokaler og benytter anerkjente kursholdere med mange års klinisk erfaring. Er du interessert i eller har ønsker om et arbeidskurs/Hands-On, ta kontakt.

Noen av våre kurs- og foredragsholdere

Finn André Hammer

Raman Bero 
kursassistent​​​

Carina Urke

Jason Smithson

Kommende kurs og arrangement 2019

DATO

KURS

BESKRIVELSE

KL.

KURSAVGIFT

FORELESER

29.-30. aug

ADVANCED COMPOSIT

Hands on Composite Course

THE Direct Anterior Resin Masterclass: Reconstructing

the Complex Case

2 dagers

arbeidskurs

0830-1700

kr 9.900,-

Dr Jason Smithson

12. sept

ESTETISK KOMPOSITT

I HVERDAGEN

Del 1

INTRO

Lær om høyestetiske restaureringer på en enkel og

forutsigbar måte.

Del 1 - er en introduksjon til høyestetiske restaureringer,

mens Del 2 tar for seg de anatomiske detaljer. Begge

kurs setter fokus på viktigheten av riktig oppbygging og

viktigheten av polering og poleringsteknikk for maksimal

holdbarhet. Kursene er uavhengig av hverandre.

1500-1800

kr 2.900,-

Tannlege
Finn André
Hammer

10. okt

EFFEKTIVITET I

HVERDAGEN

Planlegg hverdagen. Jobb best i team.

Spar tid ved å velge rett prosedyre og produkt.

1500-1900

kr 2.100,-

Tannlege
Finn André
Hammer

22. nov

ESTETISK KOMPOSITT

I HVERDAGEN

Del 1 og Del 2

INTRO og ADVANCED

Lær om høyestetiske restaureringer på en enkel og

forutsigbar måte.

Del 1 og Del 2. Vi setter fokus på viktigheten av

riktig oppbygging og viktigheten av polering og

poleringsteknikk for maksimal holdbarhet, og

anatomiske detaljer.

Heldagskurs
0830-1700

kr 4.900,-

Tannlege
Finn André
Hammer

12. des

ESTETISK KOMPOSITT

I HVERDAGEN

Del 2

ADVANCED

Lær om høyestetiske restaureringer på en enkel og

forutsigbar måte.

Vi setter fokus på viktigheten av oppbygging,

poleringsteknikk og anatomiske detaljer.

1500-1900

kr 3.500,-

Tannlege
Finn André
Hammer