Geilo-seminaret

Geiloseminaret er et seminar der odontologistudenter fra alle tre studiestedene i Norge samles. Seminaret har fokus på både det faglige og det sosiale. Forelesere innen det aktuelle temaet for seminaret og sponsorer blir invitert,
og det holdes forelesninger fredag og lørdag. På kveldene benytter man seg av anledningen til å bli kjent med folk på tvers av studiestedene, sponsorer og forelesere gjennom middager, konserter og andre sosiale arrangementer.
Geiloseminaret er et svært populært seminar blant studentene.