T&L er et hefte som sendes ut til tannleger to til fire ganger i Âret. Her presenteres produkter, kliniske problemer, løsninger og tips fra våre rådgivende tannleger og kunder.Utgaver av Tips & Løsninger:

Nordental 2018

2-2018

1-2018

1-2017

6-2016

5-2016